Goklicentie Nederland

Als een van de laatste landen in Europa werd in 2021 eindelijk na jaren overleggen, discussiëren en plannen een gloednieuwe wet van kracht die het online gokken gereguleerde. De nieuwe wet, die de naam Wet Kansspelen op Afstand (KWA) heeft gekregen reguleert niet alleen zaken voor online casino’s met iDEAL, maar voorziet in regelgeving waar iedereen die kansspelen wil aanbieden zich aan dient te houden. De wetgever heeft met name strenge regels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat het openstellen van de online gokwereld voor Nederlanders niet tot gevolg heeft dat het aantal gokverslaafden toeneemt en dat jongeren en jongvolwassenen in bescherming worden genomen tegen invloeden die hen zouden kunnen aanmoedigen te gaan gokken, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop online casino’s of gokhallen reclame maken.

Wanneer is een goklicentie noodzakelijk

Het organiseren van kansspelen is in Nederland nog steeds niet toegestaan, zonder dat men hiervoor schriftelijk toestemming heeft gekregen. De Kansspelautoriteit is in Nederland de instantie waar men deze toestemming kan verkrijgen. Elke vorm van kansspelen dient aan voorwaarden te voldoen, zelfs wanneer het gaat om kleine evenementen zoals een bingo avond of een loterij in de voetbalkantine. Maar niet iedereen dient hiervoor over een goklicentie te beschikken. Alleen wanneer er sprake is van bedrijven die langdurig aan een groot publiek kansspelen aan willen bieden, dient er een goklicentie te worden aangevraagd.

Wie in Nederland een kansspel via bijvoorbeeld een online casino wil aanbieden, dient zich niet alleen aan de regels te houden, maar moet tevens over de nodige financiële middelen beschikken. De toetsing is behoorlijk streng en de overheid wil het liefst zo min mogelijk licenties af hoeven geven. Bij het ingaan van de nieuwe wetgeving werd het mogelijk om een goklicentie aan te vragen en slechts 10 bedrijven hebben die destijds ontvangen. Alleen bij betrouwbare online casino’s die door deze bedrijven worden geëxploiteerd is het legaal om online te gokken en alleen deze bedrijven mogen aan Nederlandse spelers online casinospelen aanbieden.

Online casino's met een goklicentie Nederland

Bekijk de door ons geteste online casino's en kies een goksite uit waarbij jij legaal wil gaan spelen.

ComeOn220 spins
Circus.nl€250&100 spins
Jacks.nl€150&50 spins

Wat betekent een goklicentie voor spelers

Nederlanders houden zich al jarenlang bezig met het spelen van de meest uiteenlopende online kansspelen. Hiervoor konden zij echter alleen terecht bij casino’s die niet in Nederland gevestigd waren, aangezien het voorheen in Nederland niet toegestaan was een online casino te exploiteren. Spelers hadden dus te maken met buitenlandse bedrijven die hun kansspelen aanbieden onder verschillende regels. Wereldwijd zijn er tientallen landen waar online gokken al veel langer is gereguleerd dan in Nederland.Sommige landen, zoals België en het Verenigd Koninkrijk hebben een zeer strenge wetgeving ten aanzien van online casino’s.

Andere landen daarentegen hebben juist een zeer soepele wetgeving. Een online casino beginnen in het Verenigd Koninkrijk is zonder een behoorlijk kapitaal bijvoorbeeld onmogelijk, terwijl je in bijvoorbeeld Maltha of Aruba slechts een fractie hoeft neer te tellen van het bedrag dat het Verenigd Koninkrijk in rekening brengt voor een goklicentie. Sommige landen hebben de goklicentie opzettelijk erg soepel gehouden, omdat ze juist online casino’s willen aantrekken. Wanneer een online casino eenmaal het bedrag op heeft gehoest dat vereist is voor de goklicentie, wordt er eigenlijk niet veel meer omgekeken naar wat het casino doet en of alles wel eerlijk verloopt.

In Nederland kost een licentie ook best een aardige duit en moet het bedrijf over flink wat kapitaal beschikken, maar is het casino tevens gebonden aan de Nederlandse wetgeving. Voor spelers maakt het dat allemaal veel makkelijker en vooral betrouwbaarder. Ze spelen immer bij een Nederlands casino en mochten er eventueel problemen optreden, dan voorziet de Nederlandse wetgeving in juridische mogelijkheden voor de speler om daar adequaat op te reageren. Als speler heb je dus de garantie dat spellen die je in het online casino speelt, veilig en betrouwbaar zijn en dat het casino zich aan strenge voorwaarden houdt.

Reclame voor casino’s aan banden gelegd

Onderdeel van de nieuwe wetgeving is dat niet alleen de spellen, betaalmethoden en de wijze waarop spelers zich registreren is gebonden aan regels, maar dat casino’s zich ook houden aan regels voor het reclame maken voor hun casino’s. De wetgever heeft zich hierbij aanvankelijk beperkt tot het beschermen van jongeren en jongvolwassenen, maar heeft later de wet verder uitgebreid. Reclame maken voor online casino’s mag alleen na 09:00 en niet bij zenders waarvan men weet dat meer dan 25% bestaat uit jongeren, de zogenaamde jongerenzenders. Reclames mogen ook niet de indruk wekken dat een bezoek aan het casino ongekende rijkdommen op kan brengen. Dure horloges, sportwagens en andere luxe producten die jongeren zouden kunnen aanzetten om gokken eens te proberen, mogen niet in reclames worden gebruikt.

Nadat de wet eenmaal van kracht was gegaan, bleek als snel dat er meer zaken geregeld moesten worden. Niet alleen de overheid zag dat al snel in, ook de gokbranche zelf zag dat het aantal reclames voor online casino’s wel heel erg explosief steeg. De branche zelf heeft een aantal maatregelen genomen en ook de wetgever heeft de regels voor reclames aangescherpt. Belangrijkste aanvulling is dat casino’s geen bekende mensen meer mogen gebruiken om kansspelen of casino’s te promoten.

Verplichtingen om gokverslaving te voorkomen

De goklicentie waaraan elk online casino zich moet houden, verplicht de casino’s dat zij aangesloten zijn bij een landelijk registratiesysteem, CRUKS. Dit systeem biedt de mogelijkheid om risicospelers, gokverslaafden en spelers die hier zelf voor kiezen, uit te sluiten van toegang tot een online of fysiek casino. Wanneer een speler merkt dat hij of zij te vaak een online casino bezoekt en daardoor in de problemen dreigt te komen, dan heeft de speler de mogelijkheid om via het online casino een periode in te stellen waarin hem of haar de toegang tot het casino wordt ontzegt. Men kan dan niet meer inloggen en spelen en kan ook geen tegoeden van de casinorekening meer opnemen. Het CRUKS systeem is ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe wetgeving en heeft tot doel om gokverslaving, met name onder jongeren en jongvolwassenen tegen te gaan.

Veilige en vertrouwde betaalmethode

Spelers die voorheen bij online casino’s speelden die opereerden onder een buitenlandse licentie, boden vaak de meest uiteenlopende betaalmethoden aan. Bij casino’s die een Nederlandse licentie hebben, mag men alleen geld op de casinorekening storten met betaalmethoden die in Nederland gangbaar zijn en gecontroleerd kunnen worden door de Nederlandse overheid. Online wallets, zoals bijvoorbeeld SKRILL of Neteller zijn in Nederlandse casino’s niet toegestaan als betaalmethode. De reden dat hiervoor is gekozen, is om onder andere spelersgeld te beschermen, maar ook om te voorkomen dat Nederlandse casino’s worden gebruikt voor het witwassen van geld. De betaalmethoden die in een Nederlands online casino gebruikt kunnen worden zijn iDeal, bankoverschrijving en bij sommige online casino’s is het mogelijk om met creditcard geld op de casinorekening te storten.

Conclusie

Een Nederlandse goklicentie wordt pas sinds 2021 afgegeven en bedrijven die een goklicentie aanvragen dienen aan strenge voorwaarden te voldoen en te beschikken over het nodige kapitaal. Het feit dat spelers gokken bij een casino met een Nederlandse licentie beschermt hen tegen situaties waarin conflicten ontstaan tussen de speler en het casino. Men speelt immers onder buitenlandse regelgeving en niet alle buitenlandse licenties nemen spelers in bescherming zoals de Nederlandse toezichthouder dit wel graag probeert te doen. Goklicenties bevatten strenge regels waaraan casino’s zich moeten houden en dat beperkt zich niet alleen tot de spellen, betaalmethoden of de wijze waarop registratie van persoonsgegevens plaatsvindt, maar gaat ook over de manier waarop gokbedrijven reclame maken voor online casino’s.